Závěrečná zpráva Bambi 2016

* Bambi 2016 - Třináctá regionální volnočasová burza nápadů pod širým nebem, aneb Jak se prezentují dětské a mládežnické volnočasové aktivity na Táborsku a Soběslavsku se konala opět na čtyřech místech, a to zahajovalo se v Soběslavi (středa 18. 5. 2016), následoval Tábor (čtvrtek 19. 5. 2016), potom Chýnov (pátek 20. května) a ukončená byla v Plané nad Lužnicí (sobota 21. května).
* Aktuálně vše bylo na těchto webových stránkách http://bambi2016.simplesite.com/
* Fotografie jsou na http://rehacek.rajce.net
* Letošní akce se účastnili reprezentanti dětských a mládežnických volnočasových aktivity z celého regionu – Tábora, Sezimova Ústí, Chýnova, Plané nad Lužnicí, Radenína, Soběslavi, Bechyně, Veselí nad Lužnicí…
* Všechny čtyři dny byly slunné, jenom v Chýnově nás po více jak hodině rozehnal velký déšť s kroupami….
* Během akce nedošlo k žádnému úrazu.
* Záštitu na Bambi 2016 převzali starostové pořadatelských měst: Jindřich Bláha, Jiří Fišer, Pavel Eybert a Jiří Šimánek. Partnery byla města Soběslav, Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí.
* Organizátory Bambi 2016 byli DDM Tábor, DDM Soběslav, DDM Veselí nad Lužnicí, ICM Tábor, Hnutí Březový lístek, Asociace NNO Jihočeského kraje, Město Soběslav, Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí.
*Bylo připraveno 137 pódiových vystoupení, účastnilo se 68 subjektů, bylo připraveno ukázkových i tvůrčích 49 stánků a expozic.
* Účastníci: Dům dětí a mládeže Tábor, Dům dětí a mládeže Soběslav, Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí, Informační centrum pro mládež Tábor, Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, Hnutí Březového lístku, Hasičský záchranný sbor Tábor, Psovodi Vězeňské služby ČR, Městské policie Tábor, Taneční soubor ZŠ Helsinská Tábor, Mažoretky ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí, Flétničky při DDM Tábor, zpěvák ZŠ Helsinská Tábor, Sportovní šerm Tábor, Taneční skupina FRESH DANCE SK Viktoria Tábor, Orientální tance JUMANAH, Kytarový soubor DDM Tábor, Street dance Starlets + Stars při DDM Tábor, Taneční studio S.ara.H Tábor, County tance Dupáček při DDM Tábor, Taneční skupina ATAK Tábor, MS VZS ČČK Soběslav, MC Kopretina, Písničkové Froťánky, ZŠ Planá nad Lužnicí, kroužky, družina, atd., Školní časopis ZŠ Novinky, kroužky MŠ Pohádka Planá nad Lužnicí, Skauti Planá nad Lužnicí, Sedmička Planá nad Lužnicí, Rybáři Planá nad Lužnicí, TJ Sokol Planá nad Lužnicí – fotbal, Florbalový klub při ZŠ Planá nad Lužnicí, SK Tenis Planá nad Lužnicí, Kroužek atletiky – Planá nad Lužnicí, Sbor dobrovolných hasičů – Planá nad Lužnicí, Jihočeští modeláři, Dětský domov - ZŠ a ŠJ Radenín, Knihovna Planá nad Lužnicí, Loutkové Divadélko na nitce, TOM Dumánci Tábor, Trubači OMS Tábor při ZS Sezimovo Ústí, Florbal Planá nad Lužnicí, Skupina Music Stars při ZUŠ Sezimovo Ústí, Roztleskávačky DDM Soběslav, Sportovní šerm Tábor, Aerobic DDM Tábor, Dance club DDM Tábor, Street dance Starlets + Stars při DDM Tábor, Kytarový kroužek DDM Veselí Veselí nad Lužnicí, Táborská garda DDM Tábor, Orientální tance JUMANAH Tábor, Mažoretky a roztleskávačky DDM Soběslav, Kroužek zpěvu DDM Veselí nad Lužnicí, Škola orientálních tanců Intessar Soběslav, Historický šerm DDM Veselí nad Lužnicí, Šachový kroužek Chýnov, Kroužek korálkování a paličkování ZŠ Chýnov, Kroužek mladých reportérů a novinářů ZŠ Chýnov, Výtvarný kroužek při ZŠ Chýnov, Keramický kroužek při ZŠ Chýnov - výroba dekorací, Šikovné ruce ZŠ Chýnov, Turistický oddíl mládeže Dumánci Tábor, VÉBR Sport - ukázky orientačního běhu a jeho tréninku, Moderní tance ZŠ Chýnov, Orientální tance Chýnov- UNDER THE SEA, Sólový zpěv ZŠ Chýnov, Gymnastika žáků ZŠ Chýnov
* Ve středu 18. května na soběslavskou Bambi 2016 přišlo 1.385 návštěvníků, ve čtvrtek 19. května do Tábora 5.289, v pátek 20. května do areálu chýnovské základní školy Chýnov přišlo 323 návštěvníků a v sobotu 21. května okolo hřiště u plánské hasičské zbrojnice se účastnilo neuvěřitelných 826 návštěvníků, kteří byli registrováni stanovištěm Informačního centra mládeže v Táboře. Celkem na Bambi 2016 přišlo 7.823 zájemců o dětské a mládežnické volnočasové aktivity na Táborsku a Soběslavsku.
* Všechna media zasahující do regionu byla včas informována, a to několikrát. Deset dní před akcí jsme zahájili masovou kampaň. Tentokrát média akci nevěnovala patřičnou pozornost. Práce s regionálními médii je rok od roku těžší (všechno slíbí, ale skutek - utek).
* V rámci Bambi 2016 a krajského vyhodnocení školních časopisů byl předán učiteli Pavlu Grenarovi ze základní školy z Plané nad Lužnicí zelený Březový lístek za jeho osobní mnoholetou starostlivost, rozvoj a tvorbu malých časopisů a nezištnou podporu mediální výchovy dětí a mládeže.

Historie jednotlivých akcí pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže regionu Táborsko a Soběslavsko
01. ROČNÍK: BAMBIRIÁDA 2004 - 3.150 návštěvníků / Tábor
02. ROČNÍK: BAMBIRIÁDA 2005 - 3.100 návštěvníků / Tábor, Sezimovo Ústí
03. ROČNÍK: BAMBIRIÁDA 2006 - 3.425 návštěvníků / Tábor, Sezimovo Ústí
04. ROČNÍK: BAMBIRIÁDA 2007 - 5.456 návštěvníků / Tábor, Sezimovo Ústí, Tábor
05. ROČNÍK: BAMBIRIÁDA 2008 - 9 606 návštěvníků / Tábor, Sezimovo Ústí, Tábor
06. ROČNÍK: BAMBI 2009 - 10.826 návštěvníků / Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Tábor
07. ROČNÍK: BAMBI 2010 - 12.882 návštěvníků / Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí
08. ROČNÍK: BAMBI 2011 - 9.574 návštěvníků / Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí
09. ROČNÍK: BAMBI 2012 - 10.455 návštěvníků / Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí
10. ROČNÍK: BAMBI 2013 - 10.096 návštěvníků / Tábor, Chýnov, Planá nad Lužnicí
11. ROČNÍK: BAMBI 2014 - 8.943 návštěvníků / Soběslav, Chýnov, Planá nad Lužnicí
12. ROČNÍK: BAMBI 2015 - 11 866 návštěvníků / Soběslav, Tábor, Chýnov, Planá nad Lužnicí
13. ROČNÍK: BAMBI 2016 - 7.823 návštěvníků / Soběslav, Tábor, Chýnov, Planá nad Lužnicí

Ve středu 25. května 2016 od 16 hodin se tentokrát na matrice uskuteční slavnostní přijetí u táborského starosty města Jiřího Fišera pro zúčastněné vedoucí zájmových sdružení a oddílů dětí a mládeže za účasti starostů a představitelů měst, která vzala nad Bambi 2016 záštitu.